Kitaplar

Tweet about this on TwitterShare on Facebook


 

ImparatorlugunBedelicon B03  B02  B01

Özbek, Nadir. İmparatorluğun Bedeli: Osmanlı’da Vergi, Siyaset ve Toplumsal Adalet (1839-1908). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2015.

Özbek, Nadir, Noemi Levy, and Alexandre Toumarkine, eds. Jandarma ve Polis: Fransız ve Osmanlı Tarihçiliğine Çapraz Bakışlar. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2009.

Özbek, Nadir. Cumhuriyet Türkiyesi’nde Sosyal Güvenlik ve Sosyal Politikalar. İstanbul: Tarih Vakfı, Emeklilik Gözetim Merkezi, 2006.

Özbek, Nadir. Osmanlı İmparatorluğu’nda Sosyal Devlet: Siyaset, İktidar ve Meşruiyet (1876-1914). İstanbul: İletişim Yayınları, 2002.