Kemalist Rejim ve Popülizmin Sınırları: Büyük Buhran ve Buğday Alım Politikaları, 1932-1937

January 1, 2003 / 0 comments

Tek Parti Dönemi’nde Kemalist rejimin siyasi öncelikleri ve Türkiye’nin sınıfsal yapısı arasındaki etkileşimleri incelemek açısından, 1932-1937 yılları arasında uygulanan buğday alım politikaları önemli ipuçları sunmaktadır. Bu yazı, 1930’larda Ziraat Bankası aracılığıyla uygulanan buğday alım politikalarını yukarıdaki sorun çerçevesinde değerlendirmeyi amaçlamıştır. 1932’de çıkartılan “Buğday Kanunu” ile gündeme gelen bu politika 1938’e kadar Ziraat Bankası’nca yürütülmüştü.[1] Aynı politika…

Read more →

Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Sosyal Devlet

January 1, 2002 / 0 comments

Son yıllarda Türkiye’de toplumsal sorunlara ilişkin söylemlerin ve siyaset tartışmalarının gündemini, gittikçe artan oranda yoksulluk konusu belirlemeye başladı. Yazılı ve görsel iletişim araçlarında neredeyse her gün artan yoksulluk oranları, yoksulluğun yaratmış olduğu toplumsal risk faktörü, sosyal yardım faaliyetleri ve sosyal güvenlik sisteminin mali sorunları üzerine birden çok haber bulmak mümkün bir hale geldi.[1] Sosyal devlet kavramının…

Read more →

Aşar Vergisi, Cumhuriyet Rejimi ve Anadolu Köylüsü

January 1, 1998 / 0 comments

Geleneksel Osmanlı vergi sisteminin en önemli ögelerinden olan aşar vergisi, 17 Şubat 1925 tarihinde çıkarılan bir kanunla kaldırılmıştır. Böylece, Tanzimat’tan itibaren Osmanlı hükümetlerinin defalarca kaldırmaya yeltendiği iltizam sistemi de (vergilerin toptan satışı) sona ermiş oldu. Dönemin basını, aşar vergisinin kaldırılmasını geleneksel Osmanlı sisteminden kopulması ve köylü üzerindeki vergi yükünün hafifletilmiş olması nedeniyle büyük bir devrim…

Read more →

Zeki Velidi Togan ve Milliyetler Sorunu: Küçük Başkurdistan’dan Büyük Türkistan’a

February 1, 1997 / 0 comments

Özbek, Nadir. “Zeki Velidi Togan ve Milliyetler Sorunu: Küçük Başkurdistan’dan Büyük Türkistan’a.” Toplumsal Tarih 8, no. 44 (1997): 15-23.

Zeki Velidi Togan ve ‘Türk Tarih Tezi

January 1, 1997 / 0 comments

Özbek, Nadir. “Zeki Velidi Togan ve ‘Türk Tarih Tezi’.” Toplumsal Tarih 8, no. 45 (1997): 15-23.