Abdürreşid İbrahim

June 4, 1999 / 0 comments

Özbek, Nadir. “Abdürreşid İbrahim.” In Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, 74-75. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1999. Abdürreşid İbrahim (23 Nisan 1857, Tara/Tobolsk /Sibirya – 17 Ağustos 1944, Tokyo/Japonya) Rusya Müslümanlarının ilk siyasi temsilcisi, İslamcı eylem adamı, seyyah. Eğitimini Rusya’da çeşitli medreselerde ve 1880’den itibaren de Medine’de sürdürdü. 1892’de Orenburg Şer’î Mahkemesi’ne üye seçilerek kadılık yaptı….

Read more →

Zeki Velidi Togan ve Milliyetler Sorunu: Küçük Başkurdistan’dan Büyük Türkistan’a

February 1, 1997 / 0 comments

Özbek, Nadir. “Zeki Velidi Togan ve Milliyetler Sorunu: Küçük Başkurdistan’dan Büyük Türkistan’a.” Toplumsal Tarih 8, no. 44 (1997): 15-23.

Zeki Velidi Togan ve ‘Türk Tarih Tezi

January 1, 1997 / 0 comments

Özbek, Nadir. “Zeki Velidi Togan ve ‘Türk Tarih Tezi’.” Toplumsal Tarih 8, no. 45 (1997): 15-23.

Abdürreşid İbrahim: İslamcı Bir Eylem Adamı

February 1, 1995 / 0 comments

Özbek, Nadir. “Abdürreşid İbrahim: İslamcı Bir Eylem Adamı.” Toplumsal Tarih 4, no. 19 (1995): 7-12. Abdürreşid İbrahim Rusya Müslümanlarının yetiştirdiği renkli kişiliklerden biridir.  Ancak ne yazık ki O’nun yaşamı ve düşünceleri üzerinde uzun süren bir sessizlik hakim olmuştur.  Son yıllara kadar, hakkında yazılanlar ansiklopedi maddeleri ve kısa biyografi niteliğindeki bir iki makaleden öteye geçmemiştir. Abdürreşid…

Read more →

Abdürreşid İbrahim ve İkinci Meşrutiyet Yılları: Tearüf-i Müslimin ve İslam Dünyası Dergileri

February 1, 1995 / 0 comments

Özbek, Nadir. “Abdürreşid İbrahim ve İkinci Meşrutiyet Yılları: Tearüf-i Müslimin ve İslam Dünyası Dergileri.” Toplumsal Tarih 4, no. 20 (1995): 18-23. II. Meşrutiyet’le bilrlikte fikir ve yayın hayatında köklü dönüşümler ortaya çıkar.  Abdülhamid’in uzun süren baskıcı yönetiminin sona ermesinin ardından her türlü düşünce serpilip gelişme imkanı bulur.  Bu yeni ortamda düşünce akımları, bütün çeşitliliğiyle, dönemin…

Read more →

İkinci Meşrutiyet İstanbul’unda Tatar İslamcıları: Teârüf-i Müslimîn Dergisi

January 1, 1995 / 0 comments

Bu yazıda münderecatını sunmuş olduğumuz Teârüf-i Müslimîn dergisi, kısa süreli yayın hayatıyla, Meşrutiyet  döneminin siyasal ve düşünsel hayatında fazla bir etki bırakmamış olduğu izlenimi vermektedir. Gerçekten de İkinci Meşrutiyet ve İslamcılık düşüncesi denildiği zaman akla öncelikli olarak Sırat-ı Müstakim ve İslam Mecmuası  ikinci aşamada da Beyanülhak ve Hikmet mecmuaları gelmektedir. Buna karşılık İslam Mecmuası’nın İttihad…

Read more →