Tanzimat Devleti, Vergi Sistemi ve Toplumsal Adalet, 1839-1908

October 17, 2015 - Osmanlı Tarihi / Vergi Tarihi

Tweet about this on TwitterShare on Facebook

Osmanlı Devleti 19. yüzyıl boyunca büyük mültezimleri, onlara kaynak sağlayan büyük sarrafları ve bu kesimlerin İstanbul bürokrasisi içindeki yüksek rütbeli hamilerini tasfiye etmiş olsa bile, 20. yüzyıl başında taşrada eşraf ve yerel mülki amirler arasında iltizam gelirlerinin paylaşılması noktasında yeni bir ittifakla mücadele etmek durumunda kalmıştı. Yerel idare meclislerine hakim olan ve mülki amirler üzerinde nüfuz sahibi olabilen bu ittifak aar vergisinin nitelik değiştirmesi veya iltizam sisteminin kaldırılması önündeki en büyük engeli oluşturuyordu.