Vakıf Tarihi Çalışmaları Üzerine Notlar

February 1, 1999 - Osmanlı Tarihi / Tarih Yazıcılığılı

Tweet about this on TwitterShare on Facebook

Özbek, Nadir. “Vakıf Tarihi Çalışmaları Üzerine Notlar.” Tarih  ve Toplum 32, no. 187 (1999): 60-62.