Osmanlı İmparatorluğu’nda ‘Sosyal Yardım’ Uygulamaları, 1839-1918

February 1, 1999 - Osmanlı Tarihi / Sosyal Politika

Tweet about this on TwitterShare on Facebook

Özbek, Nadir. “Osmanlı İmparatorluğu’nda ‘Sosyal Yardım’ Uygulamaları, 1839-1918.” Toplum ve Bilim, no. 83 (1999/2000): 111-32.